top of page

Jätkusuutlikkus

Publicon on viimase 10 aasta jooksul pühendunud võimalikult jätkusuutlikule ja keskkonnasõbralikule lähenemisele. Meile on oluline säästa loodust ning samaaegselt panustada ka ühiskonda.

Oleme lubanud järgida keskkonnasäästliku ürituse põhimõtteid, mille on koostanud Events Industry Council.

Events Indusctry Council.png
Principles_for_sustainable_events_badge-2_edited-removebg-preview.png
restaurant.png

TOITLUSTUS

Kogu meie ürituste toit pärineb kohalikelt ettevõtetelt. Toitlustuse puhul võtame arvesse osalejate allergiaid ja eelistusi, et kõik saaksid söönuks. Arvestame hoolikalt kogustega, et võimalikult vähe toitu jääks tarbimata. Ülejäägi korral leiab toit tee toidupankadesse ja toidukappidesse.

open-book.png

HARIDUS

Eelmisest aastast saadik annetame regulaarselt projektile, mis pakub rahalist toetust lastekodus kasvanud noortele, kes on avaldanud soovi astuda kõrgkooli.

balance.png

SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS

Töökohana on Publiconil diskrimineerimise suhtes nulltolerants.
Konverentsi korraldamisel arvestame soopõhiste vajadustega. Näiteks on meie üritustele alati oodatud naised, kes on rasedad või kellel on väikesed lapsed - pakume neile soovi korral eraldi ruume ja rahuldame kõik võimalikud vajadused.

safe.png

PUHTUS

Suuname äri ainult kohtadesse, kus pakutakse kvaliteetset joodavat kraanivett. Meie üritustel on osalejatel alati juurdepääs puhtale joogiveele. Pandeemia algusest saadik oleme töötanud konverentside võimalikult ohutuks muutmise nimel. Pakume selleks erinevaid lahendusi, korraldades näiteks hübriid- või virtuaalkonverentse. Lisaks arvestame igal üritusel ohutusnõuetega - pakume osalejatele võimalust käsi desinfitseerida, kanda maske ning mõõdame vajadusel nende temperatuuri, et takistada viiruste levikut.

recycle.png

TAASKASUTUS

Kus vähegi võimalik, leiavad meie konverentsidel tekkinud jäätmed tee jäätmekäitlusesse. Lisaks taaskasutame kõike, mida saab taaskasutada.

Lastekodu laste toetamine kõrghariduse omandamisel

Publicon teeb koostööd Eesti Lastefondiga, et pakkuda kõrgharidust lastekodudest ja kasuperedest pärit lastele. Lisaks akadeemiliste- ja teaduskonverentside korraldamisele on Publiconile väga oluline panustada ühiskonna arengusse. Leiame, et lastekodudest pärit laste toetamine on selleks hea võimalus. Ka neil noortel peab olema võimalus anda oma osa teaduse ja ühiskonna arengusse. Usume, et nad on kõrgelt motiveeritud ja kohusetundlikud üliõpilased ning soovime neid ka tulevikus toetada.

Here is a video from 2021 where the barge Jõmmu took the academic staff of TÜ University to Järvselja to plant trees together.

Puude istutamine ürituskorralduse negatiivse mõju vähendamiseks

Publiconi korraldatud ürituste registreerimisvormis on osalejatel võimalus teha rahaline annetus, mida kasutatakse puude istutamiseks üle kogu Eesti. Nii vähendame ürituskorralduse ja osalejate süsiniku jalajälge ning mõju keskkonnale. Selle jaoks teeme koostööd Eesti Maaülikoolile kuuluva Järvselja õppe- ja katsemetskonnaga. Metskonna pindala hõlmab 10 554,5 ha, mille alla kuulub 6624 ha metsa. EMÜ metsanduse ja inseneeria instituut käib iga aasta Järvseljale puid istutamas. Osalejate poolt annetatud raha läheb järgmise sellise istutamisürituse suunas.

bottom of page